pl | en | fr | es | it
 
 
 

Jak się uczymy?

 • Zindywidualizowane nauczanie języka polskiego jako obcego dostosowane do Twoich predyspozycji i potrzeb. Sposób prowadzenia lekcji uwzględni Twój styl uczenia się, Twoją osobowość.
 • Nauka języka polskiego jako obcego na poziomach A1–C2.
 • Język polski
  • oficjalny
  • kolokwialny
  • w pracy
  • specjalistyczny.
 • Różnorodne ćwiczenia doskonalące sprawności językowe oraz kształcące podsystemy języka
  • słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, ortografia, gramatyka, słownictwo, fonetyka
  • Ty decydujesz – co i w jakim zakresie jest dla Ciebie najważniejsze.
 • Podręczniki i materiały do nauki – i te najbardziej tradycyjne, i te wykorzystujące nowe technologie informacyjno-komunikacyjne.
 • Poznaj kulturę polską – film, literatura, muzyka…
 • Możliwe także lekcje w siedzibie Twojej firmy lub innym wskazanym przez Ciebie miejscu.